Väitös muotoilun alalta: TaM Pekka Murto

2017-12-01 12:00:00 2017-12-01 14:00:00 Europe/Helsinki Väitös muotoilun alalta: TaM Pekka Murto Väitöskirjassa selvitetään miten muotoilu kytkeytyy monimutkaiseen ja verkottuneeseen tuotekehitykseen tutkimalla Viking Line Grace-matkustajalaivan kehitysprosessia tapaustutkimuksen menetelmin. http://facilityrental.aalto.fi/fi/midcom-permalink-1e7c08ceaa516bec08c11e7aaf689382ea532c532c5 Hämeentie 135 C, 00560, Helsinki

Väitöskirjassa selvitetään miten muotoilu kytkeytyy monimutkaiseen ja verkottuneeseen tuotekehitykseen tutkimalla Viking Line Grace-matkustajalaivan kehitysprosessia tapaustutkimuksen menetelmin.

01.12.2017 / 12:00 - 14:00
Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Iso luentosali 822, Hämeentie 135 C, 00560, Helsinki, FI

TaM Pekka Murto esittää tarkastettavaksi väitöskirjansa Design integration in complex and networked product development. A case study of architectural design in the development process of a greener passenger ship. perjantaina 1. joulukuuta 2017.

Vastaväittäjä: PhD, prof. Tore Kristensen, Copenhagen Business School
Kustos: prof. Oscar Person, Aalto-yliopiston muotoilun laitos

Keskustelu käydään englanniksi.

Lisätietoa väitöksestä:

Muotoilulla voidaan merkittävästi parantaa tuotteiden ja palveluiden ympäristömyötäisyyttä ja kannattavuutta, mutta vain jos se kytketään asianmukaisesti tuote- ja palvelukehitysprosessiin. Muotoilun tutkimuksessa tämä tarkoittaa tavallisesti sitä, että muotoilu tulisi kytkeä kehitysprosesseihin mahdollisimman aikaisin ja sitä tulisi käyttää keskeisenä ja jopa tuote- ja palvelukehitystä johtavana toimintona.

Aiemmassa tutkimuksessa ei kuitenkaan ole perusteellisesti käsitelty muotoilun kytkeytymistä teknisesti monimutkaiseen ja verkottuneeseen tuotekehitykseen, jossa tuotekehityksen alkuvaiheet ovat hyvin epävarmoja ja yksittäisten ammattikuntien työpanokset ovat tyypillisesti vähäisiä. Tässä väitöskirjassa selvitetään miten muotoilu kytkeytyy monimutkaiseen ja verkottuneeseen tuotekehitykseen tutkimalla Viking Line Grace-matkustajalaivan kehitysprosessia tapaustutkimuksen menetelmin.

Tutkimus näyttää, että muotoilu oli keskeisessä asemassa Viking Gracen matkustaja-alueiden suunnittelussa. Vastoin odotuksia, muotoilun vaikuttavuus muilla osa-alueilla – kuten esimerkiksi ympäristömyötäisyyden parantamisessa – oli sen sijaan merkittävästi pienempi. Syy tähän oli matkustajalaivan monimutkaisuus tuotteena ja tavat, joilla monimutkaisuutta hallitaan laivanrakennuksessa. Sen sijaan että muotoilua oltaisiin hyödynnetty keinona visioida ja määritellä mitä projektissa tullaan tekemään, sen avulla kavennettiin kehitysmahdollisuuksia ja hallittiin monimutkaisuutta projektin edetessä. Näiden havaintojen perusteella väitöskirjassa ehdotetaan, että muotoilun pitkäaikainen kytkeminen yritysten prosesseihin voi olla mielekkäämpi muotoilujohtamisen käytäntö monimutkaisessa ja verkottuneessa tuotekehityksessä.

Tervetuloa!

Väitöskirja on esillä Aalto-yliopiston Learning Hub Arabiassa, Hämeentie 135 C, 5. krs, huone 570 viimeistään 10 päivää ennen väitöstilaisuutta.