Väitös optoelektroniikan ja fotoniikan alalta, FM Anton Autere

2017-12-01 12:00:00 2017-12-01 23:59:59 Europe/Helsinki Väitös optoelektroniikan ja fotoniikan alalta, FM Anton Autere Väitöksen nimi on “Nonlinear optical properties of two-dimensional layered materials” http://facilityrental.aalto.fi/fi/midcom-permalink-1e7c87315cd4f44c87311e78d72614fd022f6aaf6aa Tietotie 3, 02150, Espoo

Väitöksen nimi on “Nonlinear optical properties of two-dimensional layered materials”

01.12.2017 / 12:00
Micronova, Sali R036, Tietotie 3, 02150, Espoo, FI

Väitöskirjassa käsitellään kaksiulotteisten (2D) materiaalien epälineaarisia optisia (NLO) ominaisuuksia. Yhden atomikerroksen paksuisista TMD materiaaleista tutkittiin toisen ja kolmannen kertaluvun epälineaarisia optisia ominaisuuksia. Kaikkien tutkittujen materiaalien kolmannen kertaluvun epälineaariset suskeptibiliteetit ovat mittausten perusteella erittäin suuret, jopa 2-4 kertaa suuremmat kuin grafeenilla, jonka kolmannen kertaluvun suskeptibiliteetti on aikaisemmissa tutkimuksissa todettu erittäin suureksi. Lisäksi todettiin, että THG signaalin kontrasti rakeiden ja raerajojen välillä, CVD-metodilla valmistetussa, MoS2:ssa vahvistuu tavallisesti 2D materiaalien siirtoprosessissa käytettävien kemikaalien johdosta. Tämä ilmiö mahdollistaa THG mikroskopian käyttämiseen CVD-metodilla valmistetun MoS2:n kidealuiden karakterisoimiseen. THG mikroskopiaa käytettiin BP:n anisotrooppisien optisien ominaisuuksien tutkimiseen. Tulokset osoittavat, että THG signaalia voidaan käyttää erittäin laajojen alueiden kidesuuntien nopeaan määrittämiseen.

Vastaväittäjänä toimii professori Goëry Genty, Tampereen teknillinen yliopisto.

Valvojana on professori Zhipei Sun, Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu, elektroniikan ja nanotekniikan laitos.

Väitöskirjan verkko-osoite
Väitöstiedote (pdf.)
Väittelijän yhteystiedot: Anton Autere, p. 050 3456 189, anton.autere@aalto.fi,Tietotie 3, 02150, Espoo