Väitös insinöörigeologian alalta, DI Mira Markovaara-Koivisto

2017-12-14 12:00:07 2017-12-14 23:59:19 Europe/Helsinki Väitös insinöörigeologian alalta, DI Mira Markovaara-Koivisto Kallion rakoilun ja laadun analysointi, mallintaminen ja visualisointi. http://facilityrental.aalto.fi/fi/midcom-permalink-1e7cf6bcc1a72d2cf6b11e7abe57f6391830b850b85 Kemistintie 1, 02150, Espoo

Kallion rakoilun ja laadun analysointi, mallintaminen ja visualisointi.

14.12.2017 / 12:00
Ke2-sali, Kemistintie 1, 02150, Espoo, FI

DI Mira Markovaara-Koivisto väittelee 14.12.2017 klo 12 Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa, rakennustekniikan laitoksella, aiheesta Kiteisen kallioperän rakojen ja laatutekijöiden visualisointi ja mallintaminen 1-3 ulottuvuudessa. Väitöskirjan nimi on englanniksi Visualization and modelling of rock fractures and rock quality parameters in 1-3 dimensions in crystalline bedrock. Väitöksen ala on insinöörigeologia.

Kalliorakentamisen määrä on kasvanut modernissa yhteiskunnassa ja maanalainen rakentaminen siirtyy jäljellä oleville huonomman kalliolaadun alueille. Kalliorakentamisessa kallion laatu vaikuttaa suunnitteluun, työn nopeuteen, kustannuksiin ja työturvallisuuteen. Tässä väitöskirjatutkimuksessa kehitettiin kalliorakojen ja niiden ominaisuuksien tutkimusta maatutkalla, linjamittausmenetelmällä sekä kehitettiin tietokoneohjelmia tulosten analysointiin ja visualisointiin.

Eri menetelmillä saatujen kalliorakoihin ja niiden laatuun liittyvien havaintojen perusteella tehtiin rakoverkkomalli, sekä laskettiin kalliolaatu 3D:ssä huomioiden rakojen ominaisuudet ja sijainti. Kalliolaadun mallintamiseen ja visualisointiin käytettiin Q’-luokitusta, joka on yksi  Suomessa yleisimmin käytössä olevista insinöörigeologisista kalliolaatuluokituksista.

Vastaväittäjä: Apulaisprofessori Pietari Skyttä, Turun yliopisto

Valvoja: Professori Jussi Leveinen, Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu, rakennustekniikan laitos

Väitöskirjan verkko-osoite: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/49

Väittelijän yhteystiedot: Mira Markovaara-Koivisto, Geologian tutkimuskeskus, Betonimiehentie 4, 02151 Espoo, puh. 050 577 8155, mira.markovaara-koivisto@gtk.fi