Väitös kiinteistötalouden ja –arvioinnin alalta, DI Irmeli Wahlgren

2017-12-15 12:00:07 2017-12-15 23:59:21 Europe/Helsinki Väitös kiinteistötalouden ja –arvioinnin alalta, DI Irmeli Wahlgren Yhdyskuntarakenteen ekologisuus EcoBalance-mallilla arvioitujen kohteiden valossa http://facilityrental.aalto.fi/fi/midcom-permalink-1e7cf8d32fac616cf8d11e7b1300ff9759e91539153 Otakaari 1, 02150, Espoo

Yhdyskuntarakenteen ekologisuus EcoBalance-mallilla arvioitujen kohteiden valossa

15.12.2017 / 12:00
Sali H304, Otakaari 1, 02150, Espoo, FI

DI Irmeli Wahlgren väittelee 15.12.2017 klo 12 Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa, rakennetun ympäristön laitoksella aiheesta Yhdyskuntarakenteen ekologisuus ja sen arviointi – EcoBalance-arviointimalli yhdyskuntarakenteen vaikutusten arvioinnissa. Väitöskirjan nimi on englanniksi Assessment of Ecological Sustainability of Urban Form – EcoBalance model for impact assessment of urban form. Väitöskirjan ala on kiinteistötalous ja –arviointi.

Yhdyskuntarakenteen kehittämisestä aiheutuu vaikutuksia, jotka ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen. Tutkimuksessa on tarkasteltu yhdyskuntarakenneratkaisujen ekologisia ja taloudellisia vaikutuksia lukuisissa kohteissa asuntoalue-, kunta-, seutu- ja maakuntatasolla Suomessa.

EcoBalance-arviointimallilla tehtyjen arviointien perusteella energian ja raaka-aineiden kulutusta sekä syntyviä kasvihuonekaasu- ja muita päästöjä ja kustannuksia voidaan vähentää merkittävästi valitsemalla edullisia ratkaisuja. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämispotentiaali on tutkimuskohteiden perusteella asuntoaluetasolla lähes 60 %, kuntatasolla 45 % ja seututasolla 5 %. Liikenteen osalta vähentämispotentiaali on vielä suurempi: asuntoaluetasolla lähes 90 %. Aluetehokkuus ja työssäkäyntietäisyys selittävät hyvin aiheutuvia vaikutuksia.

Tuloksia voidaan hyödyntää yhdyskuntasuunnittelussa Suomen olosuhteissa. Tutkimus osoittaa, että yhdyskuntarakennevalintojen vaikutusten arviointi on tärkeää pyrittäessä löytämään ekologisesti ja taloudellisesti edullisia ratkaisuja. Tutkimus vahvistaa näkemyksiä siitä, että yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja sen hajautumisen välttäminen on tärkeää pyrittäessä ekologisesti kestävään rakennettuun ympäristöön.

Vastaväittäjä: Professor Jukka Heinonen, University of Iceland, Faculty of Civil and Environmental Engineering

Valvoja: Professori Kauko Viitanen, Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu, rakennetun ympäristön laitos

Väitöskirjan verkko-osoite: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/49

Väittelijän yhteystiedot: Irmeli Wahlgren, irmeli.wahlgren@gmail.com, puh. 040 706 4691