Väitös maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan alalta, FM Vesa Kanninen

2017-12-15 12:00:34 2017-12-15 23:59:46 Europe/Helsinki Väitös maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan alalta, FM Vesa Kanninen Kaupunkiseutujen suunnitteluyhteistyötä luonnehtivat jännitteiset käytännöt ja käsitteet. http://facilityrental.aalto.fi/fi/midcom-permalink-1e7db3aaedaa19edb3a11e7bc069be1dd47acf0acf0 Otakaari 1, 02150, Espoo

Kaupunkiseutujen suunnitteluyhteistyötä luonnehtivat jännitteiset käytännöt ja käsitteet.

15.12.2017 / 12:00
U3-sali, Otakaari 1, 02150, Espoo, FI

FM Vesa Kanninen väittelee 15.12.2017 klo 12 Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa, rakennetun ympäristön laitoksella, aiheesta Strateginen kaupunkiseutu. Spatiaalinen suunnittelu radikaalina yhteensovittamisena. Väitöksen ala on maankäytön suunnittelu ja liikennetekniikka.

Kaupunkiseuduista on erityisesti 2000-luvulla muodostunut keskeisiä aluepolitiikan kohteita ja toimijoita. Niiden sisäisellä yhteistyöllä nähdään olennainen rooli niin alueellisen talouskehityksen kuin kestävän kaupunkirakenteenkin edistäjänä. Kaupunkiseutu on samalla tunnustettu strategisen suunnittelun tasoksi, joka sovittaa yhteen valikoivasti ja visionäärisesti erilaisia näkökulmia. Kaupunkiseutu ei kuitenkaan ole käsitteenä yksiselitteinen. Tämä heijastuu myös käsityksiin strategisen suunnittelun yhteistyön luonteesta, tavoitteista ja olennaisista toimijoista.

Väitöksessä pohditaan teoreettis-käsitteellisesti kaupunkiseudun asemoitumista spatiaalisen suunnittelun järjestelmissä. Tutkimuksessa esitetään, että ”strateginen kaupunkiseutu” on ennen kaikkea yhteistyörakenne, johon vaikuttavat niin globaalin talouden, valtion politiikan kuin paikallisten yhteistyörakenteidenkin kehityskulut. Strateginen kaupunkiseutu on kuitenkin aina jännitteinen ja ristiriitainen.

Väitöksessä esitetään lähtökohdat sellaiselle kaupunkiseututasoiselle suunnitteluyhteistyön mallille, joka tunnistaa ja tunnustaa suunnittelun poliittisen, kommunikatiivisen ja materiaalisen luonteen. Esitetty malli kykenee muovaamaan suunnittelun käytäntöjä suuntaan, jossa korostuvat entistä enemmän eri näkemysten kunnioittava huomiointi, yhteisten merkitysten etsiminen, sekä yhteiset suunnittelun välineet. Väitös kehittää strategisen maankäytön suunnittelun käsitteitä ja parantaa suunnitteluyhteistyön ymmärrystä.

Vastaväittäjä: Professori Sami Moisio, Helsingin yliopisto

Valvoja: Professori Raine Mäntysalo, Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu, rakennetun ympäristön laitos

Väitöskirjan verkko-osoite: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/29057

Väittelijän yhteystiedot: Vesa Kanninen, vesa.kanninen@aalto.fi